panda

22 day Grandeur of Southern China

Visiting:  Guangzhou, Zhangjiajie, Phoenix Ancient Town, Changsha, Wudang, Emei, Chengdu, Leshan, Kunming, Dali and much more!

Departs: 22 March 2020 & 10 May 2020